ความเคลื่อนไหว
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
ที่ รายการ นำเสนอโดย ผู้เข้าชม
1 เปิดงานวันครูโลก 2557 นิภา แย้มวจี 1686
2 หารือความร่วมมือกับ รมช.ศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว นิภา แย้มวจี 538
3 งานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4 นิภา แย้มวจี 688
4 การประชุมวิชาการ ปอมท.ปี 2556 "โอกาสมหาวิทยาลัยไทยใน ASEAN" นิภา แย้มวจี 481
5 “เปิดโครงการ ASEAN CITIZENSHIP” นิภา แย้มวจี 560
6 ปลัด ศธ. ร่วมอภิปราย “What can the 2015 ASEAN Integration bring the Well-being of ASEAN People?” นิภา แย้มวจี 529
7 โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำตัวชี้วัด ASEAN Scorecard/EFA นิภา แย้มวจี 518
8 มุมมองการศึกษาไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน(AC) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) editor 1531
9 รมว.ศธ. ปิดงานมหกรรมงานมหกรรมอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๖ ได้ผู้ชนะเลิศเดินทางไปประเทศอังกฤษและสิงค์โปร์ เตรียมพร้อมเยาวชนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ editor 677
10 โครงการ The 1st ASEAN Teacher Education Forum editor 846
11 ไฟเขียวเอฟทีเอเปิดเสรีบริการอาเซียน-อินเดีย editor 400
12 สรรพากร โกอินเตอร์! อนุมัติยื่นภาษีเงินได้เป็นภาษาอังกฤษ editor 632
13 โพลเผย นักท่องเที่ยวต่างชาติยกไทยน่าเที่ยวสุดในอาเซียน editor 639
14 เปิดตัวแล้ว! สถานีโทรทัศน์ –วิทยุ ภาษามลายู รับประชาคมอาเซียน editor 492
15 ประกาศเลื่อนเปิดเออีซีออกไปอีก 12 เดือน เป็นวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 editor 884
16 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ ๗ ( 7th ASEAN Senior Officials Meeting on Education – 7th SOM-ED) editor 960
17 ตำรวจพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน editor 662
18 ครม. เห็นชอบร่างเอกสารวิสัยทัศน์ "อาเซียน - อินเดีย" editor 606
19 สช.เร่งทำแผนพัฒนาครูรองรับอาเซียน เน้นบูรณาการนโยบายของ รัฐ ศธ.และ ร.ร.เอกชนเข้าด้วยกัน editor 925
20 กศน.เตรียมเปิดห้องเรียน EP ต้อนรับประชาคมอาเซียน editor 789
 
หน้า 1 จาก 3