เสวนาวิชาการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

อีเมล พิมพ์ PDF

        นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรในการเสวนาด้านการศึกษา“แนวทางยุทธศาสตร์เมืองพัทยา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

        รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สถานะของคนไทยในตอนนี้กำลังอยู่ในภาวะ“เขารู้เรา แต่เราไม่รู้เขา” หมายความว่า ทุกประเทศในชาติสมาชิกอาเซียนมีการเรียนรู้และเตรียมพร้อมสู่การเข้าเป็นประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี ในขณะที่ประเทศไทยมีความตระหนักรู้ในเรื่องอาเซียนที่ด้อยกว่าประเทศอื่น ซึ่งอยู่ในลำดับที่ ๘ คิดเป็นร้อยละ ๖๗ จากสมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศ

        รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ในขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความพร้อมให้กับคนไทย เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีความร่วมมือกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในการจัดอบรมครูและนักเรียนทั่วประเทศ และลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการจัดอบรมและสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

        รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า เราต้องรีบสร้างและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้มีคามรู้ใน ๓ ด้าน คือ ๑. ทักษะทางภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านของอาเซียน ซึ่งครูต้องผลักดันให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก โดยต้องเรียนรู้เพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูต้องเป็นผู้นำถ่ายทอดให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับร่วมกับสถานศึกษาของประเทศสมาชิก โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ระหว่างกัน ๓. ทักษะวิชาชีพ ต้องเร่งพัฒนาความสามารถทางทักษะอาชีพให้แรงงานไทยมีฝีมือ สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยเฉพาะการเปิดเสรีตลาดแรงงานในปี ๒๕๕๘ จะมีการเคลื่อนย้ายของแรงงงานในสาขาวิชาชีพ รวมถึงอาชีพการบริการ ๓๒ สาขา ในด้านการให้บริการโรงแรมและการอาหาร ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพมารองรับการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี ให้ประเทศไทยสามารถช่วงชิงความเป็นผู้นำในอาเซียน และมีความพร้อมในการรองรับการหลั่งไหลของตลาดทุนจากประเทศเศรษฐกิจต่างๆ

        “สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ในเชิงรุก มากกว่าเชิงรับ ต้องเร่งสร้างความรู้และทักษะให้นักเรียน โดยสร้างความมั่นใจให้นักเรียนกล้าเรียนรู้ กล้าแสดงออก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ที่ต้องสร้างให้เด็กสื่อสารได้โดยไม่ต้องอาย อีกทั้งต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ นำมาสร้างเครือข่ายในการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน นอกจากนั้นต้องสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้น โดยปลูกฝังให้เรียนรู้เพื่อเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตาม และที่สำคัญต้องมีความเป็นพลเมืองดี เป็นคนมีเหตุผล รู้จักคิดวิเคราะห์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม ”รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในตอนท้าย

        สำหรับการเสวนา “แนวทางยุทธศาสตร์เมืองพัทยา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” มีวิทยากรร่วมเสวนาได้แก่ นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน, ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์, นายกฤช สินอุดม ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวัฒนธรรม และนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา โดยมี ผศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

------------------------------------------------------------------------------------------

ธมกร/ข่าว
กิตติกร/ภาพ


 

evden eve nakliyatdepolamaevden eveevden eve nakliyat firmalarınakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama uluslararasi evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat sehirler arasi nakliyat

bonus veren siteler
betmatik freybet gencobahis markabet
betist
betmatik freybet gencobahis markabet
tipobet
Lidyabetbahis.com Lidyabet9.com
betsdot
bahissenin bahissenin
lidyabetuyelik.info lidyabet3.com
bahigo gobahis relaxbahis maltcasino betist
1xbet 1xbet bahisno 1 bahsegel slot oyna ecopayz bedava bahis deneme bonusu iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canli skor superbahis mobilbahis
1xbet asyabahis betebet betgaranti betlike betvole ligobet pinbahis polobet verabet
bahissenin tipobet