นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล พิมพ์ PDF

      นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินการด้านการศึกษาตามปฏิญญาชะอำ-หัวหินว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน (คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมด)


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 10:39 น.