โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำตัวชี้วัด ASEAN Scorecard/EFA

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำตัวชี้วัด ASEAN Scorecard/EFA
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลอัตราการรู้หนังสือของประชากรไทย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเฟิร์ส เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

          ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลอัตราการรู้หนังสือของประชากรไทย ตามโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำตัวชี้วัด ASEAN Scorecaard/EFA เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเฟิร์ส กรุงเทพฯ

          การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ตามแบบสำรวจและแบบประเมินที่ได้จัดทำขึ้นพร้อมทั้งแนะนำการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล การนำเข้าข้อมูล และประมวลผลข้อมูลให้แก่บุคลากรจาก กศน.จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อจะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้บุคลากร กศน.อำเภอ และกศน.ตำบล เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในแต่ละท้องถิ่นด้วยความรวดเร็ว  โดยมีผู้ชำนาญการมาให้การแนะนำเกี่ยวกับแบบสำรวจการรู้หนังสือ แบบประเมิน วิธีการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลและการประมวลผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาประเทศต่อไป

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

 

อ่านต่อ .........


 

evden eve nakliyatdepolamaevden eveevden eve nakliyat firmalarınakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama uluslararasi evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat sehirler arasi nakliyat