ความเคลื่อนไหว
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
ที่ รายการ ผู้เข้าชม
21 คำกล่าวทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน 981
22 สาววอลเลย์ฯปัญญาชนไทยสุดแกร่ง-คว้าชัย2นัดติดในกีฬาม.อาเซียน 308
23 เสนอยุบรวมมรภ.เล็กผลิตบัณฑิตแข่งรับอาเซียน 334
24 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1969
25 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพฯ 1411
26 การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๗ 657
27 มหกรรมอาเซียนสัญจร 487
28 ประชาคมอาเซียนกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 986
29 กิจกรรมอาเซียนสัญจร ครั้งที่ ๓ (ภาคใต้) 435
30 ศธ. ใช้การศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 1012
 
หน้า 3 จาก 5