ความเคลื่อนไหว
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
ที่ รายการ ผู้เข้าชม
21 คำกล่าวทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน 1066
22 สาววอลเลย์ฯปัญญาชนไทยสุดแกร่ง-คว้าชัย2นัดติดในกีฬาม.อาเซียน 420
23 เสนอยุบรวมมรภ.เล็กผลิตบัณฑิตแข่งรับอาเซียน 393
24 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2103
25 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพฯ 1493
26 การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๗ 792
27 มหกรรมอาเซียนสัญจร 575
28 ประชาคมอาเซียนกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 1050
29 กิจกรรมอาเซียนสัญจร ครั้งที่ ๓ (ภาคใต้) 479
30 ศธ. ใช้การศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 1048
 
หน้า 3 จาก 5