ความเคลื่อนไหว
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
ที่ รายการ ผู้เข้าชม
31 นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ ศธ. เตรียมพร้อมรับมืออาเซียนและน้ำท่วม 480
32 สช. จัดประกวดสุนทรพจน์ “อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง” 583
33 เตรียมพัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 1272
34 อัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของอาเซียนกับความหลากหลายในประชาคมเดียว 474
35 การเตรียมความพร้อมของข้าราชการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 338
36 โครงการอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร 336
37 เสวนาวิชาการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 368
38 ศธ. จัดสัมมนาครูโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 377
39 บทบาทสตรีกับประชาคมอาเซียน 312
40 กลไกการทำงานของอาเซียน 6914
 
หน้า 4 จาก 5