ความเคลื่อนไหว
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
ที่ รายการ ผู้เข้าชม
31 นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ ศธ. เตรียมพร้อมรับมืออาเซียนและน้ำท่วม 654
32 สช. จัดประกวดสุนทรพจน์ “อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง” 769
33 เตรียมพัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 1410
34 อัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของอาเซียนกับความหลากหลายในประชาคมเดียว 671
35 การเตรียมความพร้อมของข้าราชการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 604
36 โครงการอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร 481
37 เสวนาวิชาการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 513
38 ศธ. จัดสัมมนาครูโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 608
39 บทบาทสตรีกับประชาคมอาเซียน 417
40 กลไกการทำงานของอาเซียน 7064
 
หน้า 4 จาก 5