ความเคลื่อนไหว
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
ที่ รายการ ผู้เข้าชม
31 นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ ศธ. เตรียมพร้อมรับมืออาเซียนและน้ำท่วม 934
32 สช. จัดประกวดสุนทรพจน์ “อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง” 1002
33 เตรียมพัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 1683
34 อัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของอาเซียนกับความหลากหลายในประชาคมเดียว 893
35 การเตรียมความพร้อมของข้าราชการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 753
36 โครงการอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร 673
37 เสวนาวิชาการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 743
38 ศธ. จัดสัมมนาครูโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 865
39 บทบาทสตรีกับประชาคมอาเซียน 558
40 กลไกการทำงานของอาเซียน 7253
 
หน้า 4 จาก 5