ความเคลื่อนไหว
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
ที่ รายการ ผู้เข้าชม
31 นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ ศธ. เตรียมพร้อมรับมืออาเซียนและน้ำท่วม 900
32 สช. จัดประกวดสุนทรพจน์ “อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง” 978
33 เตรียมพัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 1647
34 อัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของอาเซียนกับความหลากหลายในประชาคมเดียว 868
35 การเตรียมความพร้อมของข้าราชการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 734
36 โครงการอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร 648
37 เสวนาวิชาการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 715
38 ศธ. จัดสัมมนาครูโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 829
39 บทบาทสตรีกับประชาคมอาเซียน 527
40 กลไกการทำงานของอาเซียน 7212
 
หน้า 4 จาก 5