ความเคลื่อนไหว
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
ที่ รายการ ผู้เข้าชม
31 นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ ศธ. เตรียมพร้อมรับมืออาเซียนและน้ำท่วม 751
32 สช. จัดประกวดสุนทรพจน์ “อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง” 832
33 เตรียมพัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 1487
34 อัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของอาเซียนกับความหลากหลายในประชาคมเดียว 737
35 การเตรียมความพร้อมของข้าราชการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 654
36 โครงการอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร 532
37 เสวนาวิชาการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 570
38 ศธ. จัดสัมมนาครูโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 692
39 บทบาทสตรีกับประชาคมอาเซียน 452
40 กลไกการทำงานของอาเซียน 7111
 
หน้า 4 จาก 5