ความเคลื่อนไหว
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
ที่ รายการ ผู้เข้าชม
31 นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ ศธ. เตรียมพร้อมรับมืออาเซียนและน้ำท่วม 834
32 สช. จัดประกวดสุนทรพจน์ “อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง” 899
33 เตรียมพัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 1569
34 อัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของอาเซียนกับความหลากหลายในประชาคมเดียว 808
35 การเตรียมความพร้อมของข้าราชการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 691
36 โครงการอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร 593
37 เสวนาวิชาการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 645
38 ศธ. จัดสัมมนาครูโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 762
39 บทบาทสตรีกับประชาคมอาเซียน 483
40 กลไกการทำงานของอาเซียน 7154
 
หน้า 4 จาก 5