ความเคลื่อนไหว
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
ที่ รายการ ผู้เข้าชม
31 นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ ศธ. เตรียมพร้อมรับมืออาเซียนและน้ำท่วม 543
32 สช. จัดประกวดสุนทรพจน์ “อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง” 646
33 เตรียมพัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 1341
34 อัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของอาเซียนกับความหลากหลายในประชาคมเดียว 546
35 การเตรียมความพร้อมของข้าราชการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 423
36 โครงการอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร 398
37 เสวนาวิชาการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 438
38 ศธ. จัดสัมมนาครูโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 443
39 บทบาทสตรีกับประชาคมอาเซียน 371
40 กลไกการทำงานของอาเซียน 6995
 
หน้า 4 จาก 5