ความเคลื่อนไหว
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
ที่ รายการ ผู้เข้าชม
31 นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ ศธ. เตรียมพร้อมรับมืออาเซียนและน้ำท่วม 529
32 สช. จัดประกวดสุนทรพจน์ “อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง” 629
33 เตรียมพัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 1324
34 อัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของอาเซียนกับความหลากหลายในประชาคมเดียว 523
35 การเตรียมความพร้อมของข้าราชการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 390
36 โครงการอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร 383
37 เสวนาวิชาการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 424
38 ศธ. จัดสัมมนาครูโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 427
39 บทบาทสตรีกับประชาคมอาเซียน 357
40 กลไกการทำงานของอาเซียน 6971
 
หน้า 4 จาก 5