ความเคลื่อนไหว
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
ที่ รายการ ผู้เข้าชม
31 นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ ศธ. เตรียมพร้อมรับมืออาเซียนและน้ำท่วม 558
32 สช. จัดประกวดสุนทรพจน์ “อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง” 671
33 เตรียมพัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 1358
34 อัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของอาเซียนกับความหลากหลายในประชาคมเดียว 565
35 การเตรียมความพร้อมของข้าราชการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 460
36 โครงการอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร 413
37 เสวนาวิชาการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 452
38 ศธ. จัดสัมมนาครูโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 459
39 บทบาทสตรีกับประชาคมอาเซียน 384
40 กลไกการทำงานของอาเซียน 7017
 
หน้า 4 จาก 5