ความเคลื่อนไหว
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
ที่ รายการ ผู้เข้าชม
31 นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ ศธ. เตรียมพร้อมรับมืออาเซียนและน้ำท่วม 874
32 สช. จัดประกวดสุนทรพจน์ “อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง” 940
33 เตรียมพัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 1621
34 อัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของอาเซียนกับความหลากหลายในประชาคมเดียว 845
35 การเตรียมความพร้อมของข้าราชการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 712
36 โครงการอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร 628
37 เสวนาวิชาการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 689
38 ศธ. จัดสัมมนาครูโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 804
39 บทบาทสตรีกับประชาคมอาเซียน 507
40 กลไกการทำงานของอาเซียน 7182
 
หน้า 4 จาก 5